داستان کوتاه ” پرنده فقط یک پرنده بود ” از هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری [1316 اصفهان – وفات 16 خرداد 79 تهران] ، ایشان از بنیان گذاران حلقه ادبی جُنگ اصفهان ، از موسسان کانون نویسندگان و سردبیر مجله ی کارنامه بود. وی را بعد از صادق…

بیستر بخوانید