به بهانه ی چهارم شهریور،زادروز مهدی اخوان ثالث،شاعر بزرگ معاصر

چند سال پیش به توس ، آرامگاه فردوسی ، رفته بودیم. دیدم توی محوطه نزدیک به آرامگاه گروهی جوان (ظاهرا دانشجو) جمع شدند ، حلقه زدند و شروع به خواندن سرود دسته جمعی کردند که…

بیستر بخوانید