معرفی رمان

معرفی رمان

معرفی کتاب
بعد از مدت ها “آناکارنینا” نوشته لئون تولستوی را خواندم و واقعا لذت بردم. در این کتاب تولستوی چه هنرمندانه جامعه ی اشراف روسیه را توصیف کرده است! ...
0