شعر ” خفتگان تاریخ ” از شهریار طاووسی(همراز)

ما خفتگانِ تاریخ؛ ناباورانِ خورشید دل خسته از سیاهی؛ در جستجویِ امید در شهرِ بی نشانی ما گُم شدیم و رفتیم یک آشنا نماند و از ما نشان نپرسید تکرار پشتِ تکرار؛ دیوار بود و…

بیستر بخوانید

شعر ” عاشق ” از شهریار طاووسی(همراز)

نمی دانی که عشق چه کرده است با دلِ من با دلِ من که از آغازِ خلقت عاشق بوده ام عاشقِ گندم سیب اَنارهایِ ترک خورده ی دانه درشتِ خونین رنگ باران برف دانه هایِ…

بیستر بخوانید

شعر ” سالی که میرسد از راه ” از شهریار طاووسی(همراز)

قرارمان سرِ روئیدنِ شکوفه ی سیب قرارمان سرِ چشمه کنارِ بیدِ کهن که گیسوانِ بلندش دوباره می رقصد به سازِ کولیِ باد قرارمان سرِ سالی که می رسد از راه به مهربانی و شادی پُر…

بیستر بخوانید

داستان کوتاه ” مورچه ها ” از شهریار طاووسی(همراز)

«مورچه ها»   نمی دانم خواب بودم یا بیدار که مورچه ها شبیه سربازانی فاتح که به سرزمینی ناشناخته هجوم می برند؛ بدنم را کشف کردند. نمی توانستم هیچ کاری را انجام بدهم، ساکت و…

بیستر بخوانید

شعر ” هراس ” از شهریار طاووسی (همراز)

هراس…   دل در میانِ سینه گویی نفس ندارد آئینه ی شکسته است درسر هوس ندارد دل مرغکِ اسیرِ خوکرده یِ قفس زاد بالش شکسته عزمِ ترکِ قفس ندارد از بازیِ غریبِ این روزگارِ بی…

بیستر بخوانید

شعر ” برف ” از شهریار طاووسی (همراز)

بر دامنِ شهرِ خسته می بارد برف شادی و سرور و شور می آرد برف انگار که پیکِ نوبهاران شده است گُل بر سرِ شاخسار می کارد برف   شهریار طاووسی ( همراز )

به یاد سرنشینان نفت کش سانچی – شعری از دکتر شهریار طاووسی(همراز)

✅🔺به یاد سرنشینان نفت کش سانچی شعری از دکتر شهریار طاووسی(همراز) که دیده است دریا سراپا بسوزد؟ در آتش که دیده است دریا بسوزد؟ شرر بارد از ابرو دریا بگیرد در آغوشِ خود شعله را؛…

بیستر بخوانید

به مردم داغ دیده ی شهرم کرمانشاه ؛ شهریار طاووسی(همراز) + دکلمه

در آغوشم بگیر ای آخرین همدم که بی تو زندگانی سخت دلگیر است تو را می خواهم و با تو ندارم ترسی از مردن که آغوشت برایم بهترین آغاز و پایان است تو را می…

بیستر بخوانید

داستان کوتاه ” ما سه نفر بودیم…” از شهریار طاووسی(همراز)

  از همان روز اول مدرسه ما همدیگر را یافتم یا بهتر بگویم کشف کردیم، با همان روپوش سرمه ای رنگ و دوریقه ی سفید که اتفاقی پشت سر هم ایستاده بودیم و می خواستند…

بیستر بخوانید

شعر “باران پاییزی” از شهریار طاووسی(همراز)

باران اگر ببارد بر شوره زارِهستی از عشق می توان گفت در روزگارِ مستی پاییز بود و گفتی این عشق جاودانه است این برگریزِ پُر غم؛ از عشقِ ما نشانه است شانه به شانه رفتیم…

بیستر بخوانید