شعر فارسی

شعر فارسی

زندگینامه شعر
سید محمدحسین بهجت تبریزی که او را به نام شهریار می‌شناسیم، ۲۷ شهریورماه ۱۳۶۷ درگذشت؛ محبوب‌ترین شاعر کلاسیک‌گوی ایران از مشروطه به این سو و بعدها سالروز درگذشت ...
0

شعر
ما ز خمخانه ی تاریخ قدح نوشانیم قصه گویِ غمِ بی حاصلِ مدهوشانیم روزهامان همه تاریک تر از تاریکی شبِ دلگیرِ پُر از غصه یِ خاموشانیم رستمِ خسته ...
1

شعر
به شمار شهریورهای تاریخ به گستره ی دشت های ترک خورده پاییز را به انتظار نشسته ام پیش از هبوط تصویر اغوا کننده اش را بسان رویایی شیرین ...
0

شعر
آن کهنه کتابم که خریدی و نخواندی پاییز غم انگیز که رفتی و نماندی من چشم به راهِ خبری خوش ز تو بودم هر بار گذشتی و پیامی ...
0

شعر
ای فلات باستانی بوی هجران می‌دهی روی دست نارفیقان عاقبت جان می‌دهی! چلسُتونَت بی‌سُتون شد بیسُتونت غرق خون تخت جمشیدت شکست این‌گونه تاوان می‌دهی! از کران تا بی‌کران ...
1

شعر
…و عشق نامِ دیگرِ باران است که فرو می بارد قطره قطره دانه دانه ؛ از آسمان وجاری می شود در رگ های زمین …و عشق نامِ دیگرِ ...
1