داستان کوتاه- شرط بندی از آنتون چخوف

آنتون چخوف،داستان نویس و نمایشنامه نویس روس طی مدت کوتاه زندگی اش بیشتر از 700 اثر ادبی از خود به جا گذاشت. او پزشکی بود که در راه خدمت به مردم به بیماری سل مبتلا…

بیستر بخوانید