داستان کوتاه نیاز علی ندارد از علی اشرف درویشیان

بچه که بودیم با داستان های درویشیان علاقه مند به کتاب خواندن شدیم و گاهی هم به یک کتاب فروشی می رفتیم که نوشته های درویشیان را به صورت دست نویس به ما میداد. یادم…

بیستر بخوانید