“سپرده به زمین” داستان کوتاهی از بیژن نجدی

سپرده به زمین طاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صدای آب گوش داد. آب را نگاه کرد که از پوست آويزان بازوهای لاغرش با دانه های تند پايين می رفت. بوی صابون…

بیستر بخوانید

داستان کوتاه – سه شنبه خیس از بیژن نجدی + نقد دکتر حسین پاینده

    بیژن نجدی خورشیدی بود که زود غروب کرد. (تولد 1320؛وفات 1376) . او شاعری نویسنده و نویسنده ای شاعر بود.داستان هایش لطافت شعر دارد و شعر هایش از دل برآمده و بر دل…

بیستر بخوانید