برندگان نوبل

برندگان نوبل

زندگینامه فیلم معرفی کتاب
گونترگراس در سال 1927 در گدانسک لهستان متولد شد و در 15 سالگی برای گریز از محیط تنگ و فقیرانه ی خانوادگی به ارتش هیتلری پیوست و در ...
0