معرفی رمان آناکارنینا اثر لئون تولستوی

بعد از مدت ها “آناکارنینا” نوشته لئون تولستوی را خواندم و واقعا لذت بردم. در این کتاب تولستوی چه هنرمندانه جامعه ی اشراف روسیه را توصیف کرده است! و بسیار هنرمندانه بدون پرده دری روابط…

بیستر بخوانید