داستان کوتاه

داستان کوتاه

داستان کوتاه

….. روستایی ها توی خاکی که تا قوزکهایشان می رسید به سنگینی قدم برمی داشتند. اما پیرمرد همان جا بی حرکت نشسته بود؛ آن قدر خسته بود که ...
0
داستان کوتاه

مرد به سگ نزدیک میشود و ناگهان خودش را به جلو روی زمین پرت می کند و پاهای عقبی سگ را محکم میگیرد. یک بار دیگر زوزه سگ ...
0
داستان کوتاه

آنتون چخوف،داستان نویس و نمایشنامه نویس روس طی مدت کوتاه زندگی اش بیشتر از 700 اثر ادبی از خود به جا گذاشت. او پزشکی بود که در راه ...
0
داستان کوتاه

    بیژن نجدی خورشیدی بود که زود غروب کرد. (تولد 1320؛وفات 1376) . او شاعری نویسنده و نویسنده ای شاعر بود.داستان هایش لطافت شعر دارد و شعر ...
0